Kompletní systém podlahového topení Topheating
Demotitle

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů - zásady
Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů vymezuje zásady pro online sběr a nakládání
s daty a postupy uplatňované na webové stránce Eurosystemy, která je provozována
EUROSYSTEMY GROUP, s.r.o.(EG).

DŮLEŽITÉ
Návštěvou těchto stránek dáváte souhlas se zásadami a postupy popsanými v tomto prohlášení.

Sběr a uchovávání údajů
Za účelem poskytnutí služeb nabízených na této stránce je v některých oblastech této stránky
požadováno poskytnutí vašich osobních údajů, včetně jména, adresy, e-mailové adresy,
telefonního čísla, kontaktních informací a dalších charakteristických informací, které slouží
k identifikaci. Jedním z příkladů oblasti stránky, kde se sbírají a vyžadují osobní data je oblast
"Kontakty", které slouží k tomu, aby vám mohl EG zavolat na telefonní číslo nebo vám poslat
další informace.

EG také shromažďuje nebo může shromažďovat určité technické informace o vašem přístupu
na naší stránku, jako jsou oblasti, které jste navštívili a jaké služby jste využili. Kromě toho
jsou to informace o vašem hardware a software v počítači, které stránka sbírá nebo může sbírat.
Tyto informace mohou zahrnovat bez omezení vaší IP adresu, typ prohlížeče, jméno domény,
přístupové časy a odkazující adresy webových stránek. Tyto informace slouží k hodnocení
různých aspektů stránky. Informace mohou být také využívány pro bezpečnost stránek
a pro účely dodržování zákona.

Všechny údaje o vás nebo jen část z nich budou uloženy a zpracovány v Hranicích
v České republice. Pokud budete přistupovat ke stránce z jiné země, používáním této stránky
udělujete souhlas s přesunem dat o vás z této země a do ČR.

Využití informací společností EG
Shromážděné Informace ze stránky - osobní či technické - využíváme za účelem provozu
a vylepšování stránky, přičemž dbáme o pozitivní zkušenosti uživatele a dodání služeb,
které nabízíme. Můžeme vás také kontaktovat ohledně vašeho názoru na současné služby
nebo na nové potencionální služby, které mohou být nabízeny prostřednictvím stránky.

Můžeme použít vaše kontaktní informace, abychom vám zaslali e-mail nebo použít jinou
komunikaci týkající se aktualizací stránky, které by vás mohli zajímat. Charakter a četnost
těchto zpráv se bude lišit a záviset na tom, jaké informace budeme o vás mít.

Na stránkách máme oblast, kde nám můžete sdělit informace sloužící jako zpětná vazba.
Jakékoliv informace, které nám v této oblasti sdělíte, se stávají naším majetkem a my
informace ze zpětné vazby můžeme použít (jako např. úspěšný příběh) pro marketingové účely
nebo abychom vás dále kontaktovali k získání dalších informací. Tímto se vzdáváte
jakýchkoliv morálních práv, morálního právního nároku nebo podobných práv, které mají v
ztah k takovýmto informacím pro zpětnou vazbu.

Zveřejnění informací jiným osobám
Vaše osobní informace nebo informace o vašem využívání stránek vyjma těch, které jsou
vymezeny v následujících odstavcích nezveřejníme třetím stranám.

Smíme zveřejnit informace jen takovým společnostem a osobám, které jsme pověřili k výkonu
činností v našem jménu. Příkladem může být hosting našich webových serverů, analýza dat,
poskytování marketingové asistence. Tyto společnosti a osoby budou mít přístup k vaším
osobním údajům jenom nezbytným způsobem k vykonání jejich činností, nicméně nesmí
sdílet tyto údaje s jakoukoliv další třetí stranou.

Smíme zveřejnit a předat informace třetím stranám, které získají celý nebo podstatný podíl
podniku EG sloučením, spojením nebo nákupem všech nebo podstatného podílu našich aktiv.

EG smí také sdělit souhrnné anonymní informace o návštěvnících jeho stránek svým klientům,
partnerům a dalším třetím stranám za účelem získání informací o druhu návštěvníků, kteří
navštěvují stránky a využívají je.

Používání cookies
"Cookie" je malý datový soubor vyslaný webovou stránkou na harddisk vašeho počítače.
EG posílá cookie, když surfujete na našich stránkách nebo požadujete informace nebo určité
služby. Přijmutím cookies používaných našimi stránkami nám nedáváte přístup k vašim
osobním údajům, ale můžeme využít cookie pro identifikaci vašeho počítače. Cookie jsou
typicky klasifikovány buď jako "cookie jedné relace" nebo jako "trvalé" cookie.

Cookie "jedné relace" nezůstávají ve vašem počítači po opuštění našich stránek nebo
po zavření vašeho prohlížeče. Sebrané souhrnné informace nám dovolují provádět analýzu
profilu návštěvnosti našich stránek. To nám postupně umožňuje získat větší zkušenosti
s našimi stránkami vylepšováním jejich obsahu nebo osobního přístupu a snadnější
používání našich stránek.

"Trvalá" cookies zůstávají ve vašem počítači. Usnadňují nakupování, osobní přístup
a registrační služby. Například jsou to cookie, které uchovají informaci o tom, co jste si
vybrali ke koupi zatímco pokračujete v nakupování a umožňují v případě takovéhoto
požadavku vstoupit na webové stránky pouze za předpokladu, zadáte-li tam vaše heslo,.
"Trvalá" cookies mohou být ručně odstraněna uživatelem.

Většina prohlížečů automaticky v počátečním nastavení přijímají cookie, avšak obvykle
můžete cookie odmítnout nebo selektivně přijmout určitá cookie jejich nastavením
v prohlížeči. Pokud vypnete cookie, některé funkce na našich stránkách vám nebudou
k dispozici a některé webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Můžete získat
informace o oblíbených prohlížečích a o tom, jak nastavit vaše cookie na následujících
webových stránkách:

Microsoft internet explorer: http:// www.microsoft.com/info/cookies.htm
Netscape navigátor: http:// www.netscape.com/legal_notices/cookies.html

Aktualizace vašich údajů
Máte právo požadovat, aby vaše údaje byly ze stránek vymazány. Máte možnost
zkontrolovat, opravovat, aktualizovat, měnit nebo mazat údaje v souboru námi zařazené
kdykoliv, jednoduše když nás zkontaktujete.

Pokud jste si zvolili možnost nechat si zasílat novinky, komerční e-maily nebo jiné zprávy,
ale následně jste si to rozmysleli, můžete tak učinit, když nás zkontaktujete. Pokud jste
si před tím nechtěli nechat zasílat zprávy, můžete to později změnit návštěvou oddílu
našich stránek "Kontakty".

Bezpečnost
EG zavedl rozumná technická a organizační opatření navržená k zabezpečení vašich
osobních údajů pro případ nahodilé ztráty a neoprávněného přístupu, využití, změny nebo
zveřejnění. Nicméně nemůžeme zaručit, že třetí strany nemající k tomuto oprávnění nikdy
nebudou schopny obejít tato opatření nebo zneužít vaše osobní údaje k nevhodným účelům.

Děti
Stránky nejsou určeny pro děti mladší 13 let. Bez vědomí nesbíráme osobní data
o dětech mladších 13 let.

Změny u Prohlášení o ochraně osobních údajů
Pokud se rozhodneme ke změně našeho Prohlášení o ochraně osobních údajů, tyto změny
zde zveřejníme, tak abyste vždy věděli, které údaje shromažďujeme, jak bychom tyto údaje
mohli použít a komu je zveřejníme. Pokud budete nadále využívat naše stránky po zveřejnění
změn k této smlouvě, bude to znamenat, že tyto změny přijímáte a jste jimi vázáni. Pokud
budete mít kdykoliv dotazy nebo se vyskytnou nejasnosti ohledně prohlášení o ochraně
osobních údajů k webovým stránkám EG, neváhejte nás kontaktovat e-mailem
na info@eurosystemy.cz

Kontaktní údaje
Vítáme vaše poznámky týkající se tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud
se domníváte, že se nemusíte řídit tímto Prohlášením, prosím kontaktujte nás
e-mailem na info@eurosystemy.cz. Přijmeme obchodně rozumné snahy, abychom okamžitě
identifikovali tento problém a odstranili jej.