Kompletní systém podlahového topení Topheating
Demotitle

Co je podlahové topení Top heating®?

TEPLOVODNÍ SYSTÉM PODLAHOVÉHO TOPENÍ Top heating® = ÚSPORA, ZDRAVÍ, POHODLÍ

Představujeme Vám podlahové topení Top heating® - nízkoteplotní úsporný systém určený pro moderní rodinné domy.
Inovace systémové desky TOP HEATING"Na základě INOVACE systémové desky, kterou Top heating® zaměřil za revoluční zrcadlové fólie PROFI THERM 2000 a PROFI REFLEX 3000, špičkové 5-vrstvé trubky Top heating® a dokonalý fixovací systém se Top heating® stal jedním z nejúspornějších systémů vytápění pro rodinné domy.

PODLAHOVÉ TOPENÍ Top heating® – ZVÝŠENÍ ÚČINNOSTI AŽ O 20%

Výjimečnost systému Top heating® je založena na unikátním spojení několika speciálních systémových komponentů, které dohromady tvoří dokonale fungující celek s vysokou úsporou nákladů na vytápění až 20%.
Systém Top heating® je tzv. mokrým systémem podlahového topení. Otopná deska je tvořena cementovou nebo samonivelační anhydritovou směsí a potrubí systému, ve kterém se topí teplou vodou, je možné pokládat na rovnou plochu izolace. Na ni se pokládá zrcadlová fólie, která plní dvě základní funkce, odráží vyzářené teplo směrem nahoru do vytápěné podlahy a brání tepelnému zatěžování polystyrénových desek umístěných pod nimi.

Výjimečnost systému Top heating® je založena na unikátním spojení několika speciálních systémových komponentů, které dohromady tvoří dokonale fungující celek s vysokou úsporou nákladů na vytápění až 20%.
Systém Top heating® je tzv. mokrým systémem podlahového topení. Otopná deska je tvořena cementovou nebo samonivelační anhydritovou směsí a potrubí systému, ve kterém se topí teplou vodou, je možné pokládat na rovnou plochu izolace. Na ni se pokládá zrcadlová fólie, která plní dvě základní funkce, odráží vyzářené teplo směrem nahoru do vytápěné podlahy a brání tepelnému zatěžování polystyrénových desek umístěných pod nimi.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI SYSTÉMU PODLAHOVÉHO TOPENÍ Top heating®:

  • podlahové topení speciálně navržené pro moderní rodinné domy
  • inovovaný úsporný systém podlahového topení využívající nejmodernějších materiálů
  • systém podlahového topení Top heating® zajišťuje maximální pocit tepelné pohody
  • podlahové topení příznivě působí na lidský organismus – snižuje riziko alergií
  • podlahové vytápění je ideální pro rodiny s dětmi – nehrozí nebezpečí úrazu o topná tělesa
  • systém podlahového topení Top heating® snižuje náklady na vytápění o 20-30 %
  • životnost podlahového topení Top heating® je až 100%
  • podlahové topení Top heating® nabízí možnost napojení na jakýkoliv zdroj tepla

KOMPLEXNÍ DODÁVKA SYSTÉMU PODLAHOVÉHO TOPENÍ Top heating® OD JEDNÉ FIRMY – NÁVRH, DODÁNÍ, INSTALACE I ZAREGULOVÁNÍ

Jsme zkušenou instalatérskou firmou, která Vám dodá celý topný systém „na klíč“ od zpracování projektu podlahového topení přes dodání kvalitních materiálů a odborné nainstalování až k provedení zaregulování a veškerých topných zkoušek. Díky naší komplexnosti Vám můžeme garantovat nejen vysokou kvalitu komponentů podlahového vytápění, ale také prvotřídně provedenou montáž výhradně našimi pracovníky. Na celý systém Top heating® se vztahuje záruka 15 let.

JAK PROBÍHÁ ZPRACOVÁNÍ ZAKÁZKY?

Zpracování zakázky na dodávku a montáž systému podlahového topení Top heating® probíhá ve 3 základních etapách – zpracování nezávazné cenové nabídky, projekt a podepsaní smlouvy a realizace.

ZPRACOVÁNÍ NEZÁVAZNÉ CENOVÉ NABÍDKY

V případě, že Vás systém podlahového topení Top heating® zaujme, máte několik možností, jak naši firmu kontaktovat: pomocí formuláře umístěného na webových stránkách, telefonicky, prostřednictvím čísla infolinky: 581 608 109 nebo emailem. Kontakt na Vaši osobu bude poté předán příslušnému obchodně-technickému poradci. Poradce Vás krátce poté osloví, nejčastěji telefonicky, a zeptá se na podrobnější informace týkající se stavby a topného systému. V případě, že telefonický rozhovor nebude stačit pro zpracování cenové nabídky, dohodne si s Vámi osobní schůzku. Na základě získaných informací poté obchodně-technický poradce zpracuje nezávaznou cenovou nabídku systému podlahového topení Top heating®. Nabídka je velice podrobná, připravená speciálně dle potřeb a požadavků stavby i klienta, při podepsání smlouvy se navíc stává její nedílnou součástí. Do této chvíle pracuje obchodník pro klienta zdarma, zpracovaná cenová nabídka je nezávazná.

PODEPSÁNÍ SMLOUVY

Pokud pro Vás bude cenová nabídka zajímavá a rozhodnete se pro nákup systému podlahového topení Top heating® dle této nabídky, kontaktujete Vašeho obchodně-technického poradce, který připraví Smlouvu o dílo, jejíž předmětem je dodání a instalace vytápěcího systému Top heating®. Při osobní schůzce s poradcem smlouvu podepíšete a od této chvíle začínáme pracovat my. Před započetím prací zaplatíte 6% zálohu, všechny další platby pak provádíte až po skončení a předání jednotlivých etap výroby. Zaplacenou zálohu Vám naše firma po skončení celé realizace vrátí.

REALIZACE ZAKÁZKY

Nedílnou součástí smlouvy je také doba plnění. Několik týdnů před smluvně dohodnutou dobou plnění Vás bude telefonicky kontaktovat výrobní technik, který s Vámi dohodne obhlídku stavby. V případě, že je stavba připravena (připravenost stavby viz. níže) předá Vaši zakázku oddělení výroby. Vedoucí výroby Vás poté opět zkontaktuje a dohodne s Vámi konkrétní termín realizace podlahového vytápění. Pak už můžete očekávat příjezd montážníků. Instalace podlahového topení je rozdělena na několik etap (viz. níže), po skončení každé z nich zákazník kvalitu provedených prací zkontroluje a pokud vše proběhlo podle jeho představ, podepíše předávací protokol. Na základě tohoto protokolu naše firma vystaví dodací list a fakturu, kterou odešle zákazníkovi k zaplacení. Každá etapa výroby se tedy fakturuje a platí zvlášť. Po skončení veškerých prací dojde k vystavení konečné faktury, ve které je vrácena také 6% záloha. Na závěr dochází k doručení záručních listů vztahujících se ke komponentům systému podlahového topení Top heating®.